November 28, 2022

HIRAM NA SALITA – Pag-aralan ang ibig sabihin ng hiram na salita at mga halimbawa nito sa wikang Filipino at mula sa wikang Kastila.

Ang mga hiram na salita ay bahagi na ng pang-araw-araw na wika ng mga Pilipino. Dahil ang bansa ay nasakop ng iba’t ibang lahi, may mga salita na naipakilala sa atin sa walang katumbas sa salitang Filipino.

HIRAM NA SALITA – Mga Halimbawa ng mga Hiram na Salita sa Filipino

Kahulugan ng Hiram na Salita at Mga Halimbawa Nito

HIRAM NA SALITA – Narito ang kahulugan nito at ilang mga halimbawa nito sa wikang Filipino.

Marami sa mga salitang ginagamit natin ngayon sa pagsulat, pakikipag-usap, o ano pa mang paraan ng komunikasyon ay mga hiram na salita. Ang ibig sabihin nito ay hindi sila likas na mga kataga sa wikang Filipino pero ginagamit sila sa pakikipag-usap.

Kadalasan, ang mga salitang ito ay binigyan din ng sariling pagbabaybay ng mga pantig ng salita sa Filipino. Marami sa mga salitang ito ay likas na ginagamit sa wikang Ingles at Kastila.

Narito ang ilan sa mga halimbawa ng mga hiram na salita sa wikang Filipino:

Kompyuter (Computer)Iskor (Score)Titser (Teacher)Keyk (Cake)Hayskul (High School)Populasyon (Population)Magasin (Magazine)Telebisyon (Television)Basketbol (Basketball)Babay (Bye-Bye)Breyk (Break)Bilib (Believe)Elementari (Elementary)Interbyu (Interview)Taksi (Taxi)Dyip (Jeep)Nars (Nurse)Manedyer (Manager)Kostomer (Customer)Ketsap (Ketchup)Iskrin (Screen)Traysikel (Tricycle)Trapik (Traffic)Pulis (Police)Prinsipal (Principal)Apelyido (Apellido)Kwenta (Cuenta)Siyempre (Siempre)Pista (Fiesta)Manika (Muneca)Tuwalya (Toalla)

Iba pang halimbawa ng mga salitang hiram mula sa wikang Kastila:

gobyernoadministrasyonmilitaradmiralheneralkapitantestigoedukasyonproduktoagrikulturamusikateknolohiyakomersyoadministrasyonsarhentosiyensiyamilitar

Thank you for visiting Philnews.ph. You may express your thoughts and reactions below through the comment section. You may also follow us on Facebook, on Twitter, and subscribe to our YouTube channel Philnews Ph.

READ ALSO: “NG” – Halimbawa ng mga Pangungusap na Gumagamit ng “Ng”